Tóth Gyula

Tóth Gyula

Nem tudok minden állításával teljes mértékben azonosulni, de sok mindenben igaza lehet. Azt tudom, hogy ez a sötét középkornak nevezett időszak hivatalos történelme rendkívül zavaros, tele logikátlanságokkal, következetlenségekkel.

Tóth Gyula azt mondja, hogy a miértekkel és a hogyanokkal komoly problémák vannak és ez mellé az állítása mellé teljes vállszélességben oda állok. Nagyon komoly elfogultságokat mellőző kutatásokra lenne szükség. Mindezek mellett javaslom, persze fenntartásokkal a filmjeit megnézésre. Tanulságosak és elgondolkoztatók.

Az Eltűnt Idő Nyomában

297 Esztendő Hiányzik.

Heribert Illig szerint a 7., 8. és a 9. századot utólag iktatták be a történelembe.

Mit is állít a német szerző? Kiindulva abból, hogy XIII. Gergely pápa 1582-es
naptárreformja hibás volt, matematikai úton arra a következtésre jutott,
hogy közel három évszázadot egyszerűen beleírtak a történelembe.

Illig úgy látja, hogy ez 614 augusztusa és 911 szeptembere közé esik, mert szerinte
ha ezt a 297 esztendőt kivesszük a történelemből, az „nem omlik össze”.

Heribert Illig a grandiózus huncutság
tetteseit is megtalálni vélte,

mégpedig a 900-as évek végén élt három személyiség:
VII. (Bíborban Született) Konstantin bizánci császár,
a vele rokonságban lévő III. Ottó német-római császár
és II. Szilveszter pápa személyében.

A szerző szerint a szükséges papírmunkát az akkori írásbeliséget
döntően uraló egyházi kódexmásoló műhelyekben végezték el.